Takstolar av Svensk kvalitet

Våra produkter

Takstolar

Takstolar är den bärande konstruktionen i ett yttertak. Det finns ett antal olika utseenden beroende på vilket tak man har, som tex a-takstol, fackverk, sax, sadeltak. Våra konstruktörer dimensionerar och gör hållfasthetsberäkningar för att du som kund ska kunna känna dig trygg med att takstolarna kommer att hålla.

Takkasetter

Till ett ryggåstak, kan du välja att lägga takkasetter. Det är isolerade, färdiga delar från papp till gles. Du får ett tätt tak på kortare tid. Vi bygger dem inomhus i skydd av väder och vind

Husstommar

Hos oss har kunden en möjlighet att komma med sin egen ritning som vi utgår ifrån. Det kan vara allt ifrån stora bostadshus och maskinhallar till pumphus eller garage. I fabriken bygger vi sedan färdiga block från panel till installationsläkt, vi monterar även era fönster. Blocken monteras sedan ihop av er på arbetsplatsen.

Övriga material

Limträ – uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä.

Kerto – är tillverkat av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop till en skiva som sedan kapas till rätt längd och sågas till balkar.

Råspontslucka – är gjorda av råspont som sammanfogats till en lucka, vilket förenklar och snabbar på arbetet vid takläggning jämfört med lös råspont.

Papp – för både tegel och plåttak